Sakala Teed OY Sakala teed Riia mnt 1
71011 Viljandi
E-post:
sakalateed[ät]sakalateed.ee
Arved palume saata: arved[ät]sakalateed.ee

Metsamaterjali ladustamine • Metsamaterjali ladustamine ja autodele laadimine toimub reeglina väljaspool teemaad.

 • Kui puuduvad võimalused metsamaterjali ladustamiseks või autodele laadimiseks väljaspool teemaad, vahelaole juurdepääsuks puudub mahasõidu ehitamise võimalus või on selle ehitamine väga kulukas, pöördub Vedaja metsamaterjali teemaale ladustamiseks Teehooldaja poole kirjaliku taotlusega.
  Taotluses peab olema märgitud:

  1. metsamaterjali ladustamise soovitud koht (tee number ja katastriüksuse number);

  2. ladustamise alguse ja lõpu kuupäevad;

  3. ladustatava metsamaterjali üldkogus ja vahelaos olev maksimumkogus;

  4. vahelaost metsamaterjali väljaveo toimumise ajad;

  5. vahelao korrastamise tähtaeg;

  6. vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;

  7. kohustus taastada metsamaterjali vahelao alune pind ja vahelao ümbrus endisel kujul;

  8. vajadusel kooskõlastus muude kommunikatsioonide (side, elekter jm) valdajatega.


Ladustamisluba ei väljastata riigi põhi- ja tugiteede teemaale ning teemaale, kus laoplatsi vahetus läheduses liiklussagedus on üle 500 auto ööpäevas.


Positiivse otsuse korral sõlmitakse metsamaterjali Vedaja ja Teehooldaja vahel leping. Lepinguga fikseeritakse metsamaterjali Vedajale tagatisraha maksmise kohustus võimalike kahjude hüvitamise ja kahjustuste likvideerimiseks.
ISO 14001 ISO 14001